Aktuální informace 28.2.2021

PROVOZ AUTOŠKOLY ZŮSTÁVÁ NEPŘERUŠEN

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59
hod.
I. zakazuje

bod 3. písmeno c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou

odst. iii)  činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,

Přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle
právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti; dále se zakazuje
pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95
bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci
zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Čestné  prohlášení je ke stažení ZDE.

Aktuální informace 22.1.2021

Výuka v autoškole probíhá, stejně tak i konání závěrečných zkoušek. Zúčastnit obojího se smí max. 10 osob, včetně lektorů a komisařů. Teoretickou část zkoušky si můžete také trénovat – online – z pohodlí vašeho domova.

 

Školení profesionálních řidičů probíhá v omezeném počtu (max. 10 osob, včetně lektora). O volných termínech se prosím informujte na tel.: 723925793.

Platnost řidičských průkazů

Na řidičské průkazy propadlé v období od 1.9. 2020 se pohlíží jako na platné, a to až do 31. 3. 2021. Tato lhůta se může změnit v návaznosti na vývoj pandemie COVID-19 a legislativu Evropské unie.
Platnost je ale vázaná pouze na území České republiky. Přesto doporučujeme s výměnou nečekat, objednat se na úřad pomocí rezervačních systémů a průkaz si vyměnit. Seznam všech obcí s rozšířenou působností, kde je možné si řidičský průkaz vyměnit je na stránkách Ministerstva dopravy. Na období před 1. 9. 2020 se vztahuje nařízení EU z května t. r.

(https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Aktualni-opatreni-v-doprave)