Jak probíhá výuka

Výuka dopravní výchovy se dělí na teoretickou a praktickou část.

TEORETICKÁ ČÁST

Probíhá přímo ve škole a trvá 5 vyučovacích hodin. Děti se učí povinnou výbavu kola, dopravní značky, povídáme si o nebezpečí na silnici a učíme se, jak řešit různé druhy křižovatek a dopravních situací. K výuce využíváme videa, hry, kreslení, hrané scénky a interaktivní programy – proto je vhodné k výuce zajistit učebnu s projektorem či interaktivní tabulí.

PRAKTICKÁ ČÁST

Probíhá na dopravním hřišti v Berouně. Dětem zapůjčíme kola a podrobíme je třem zkouškám 🙂

  • Jízdě zručnosti, kdy děti na kole projíždějí různé druhy překážek, abychom zjistili, zda dobře ovládají kolo
  • Jízdě po dopravním hřišti, kdy děti sledujeme během jízdy, upozorňujeme je na porušení předpisů a opravujeme špatné návyky
  • Testu znalostí, kdy děti odpovídají písemně na 20 otázek týkající se dopravy

Pokud děti splní všechny disciplíny bez velkého množství chyb či přestupků, tak od nás na konci obdrží PRŮKAZ CYKLISTY

Na dopravní hřiště by měly děti mít s sebou: cyklistickou přilbu, svačinu, pití, vhodné sportovní oblečení

 

učíme, školíme, jezdíme…

…už přes 25 let. Doufáme, že se u nás budete cítit příjemně a že pro vás získání řidičského průkazu bude brnkačka.

Nejnovější příspěvky