Řidičské skupiny a ceny

A1 (lehká motorka do 11kW)

 • jsou zařazeny lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • Cena 11 000 Kč

A2 (střední motorka do 35kW)

 • jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • Cena 11 000 Kč
 • Doplňková zkouška z A1 na A2 stojí 5 500 Kč

A (silná motorka nad 35kW)

 • jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • Cena 11 000 Kč
 • Doplňková zkouška z A2 na A stojí 5 500 Kč
 • Rozšíření z A1 na A stojí 9 000 Kč

 B (osobní auto)

 • jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
  •  nepřevyšující 750 kg,
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu
 • Cena 10 500 Kč
 • Cena pro studenty 10 000 Kč
 • Kurz je možné začít ihned po podání přihlášky a domluvě s instruktorem

B+E (přívěs k osobnímu autu)

 • jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného výše (sk.B) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.
 • Cena 6 000 Kč

C (nákladní auto)

 • jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • Cena 13 000 Kč

C+E (přívěs k nákladními autu)

 • jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • Cena rozšíření 6 000 Kč

T (traktor)

 • Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
 • Cena 14 000 Kč
 • Rozšíření z B na T stojí 8 500 Kč
 • Rozšíření z C na T stojí 6 500 Kč

 

Opravná zkouška:

A1, A2, A – 500 Kč

B, B+E – 300 Kč

C, C+E, T – 500 Kč

 

Doplňková (kondiční) jízda :

A1, A2, A – 500 Kč

B, B+E – 300 Kč

C, C+E, T – 500 Kč

 

Cvičiště:

45 minut A1, A2, A – 500 Kč